postadres:
SC BuitenBoys
Postbus 30058
1303 AB  Almere

Tel. nr. 036 5322197
mail:info@buitenboys.nl

Velden en kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333 NA Almere

SC BuitenBoys
KNVB nr: BBDB56G
district: West I

Clubdiensten

.

Weersverwachting
Almere
Meer weer in Almere
SC BuitenBoys
PDF Afdrukken E-mailadres

gras

  

Clubdiensten

                                    Clubdiensten_171117

Schema mini's

                                     Schema_minis_171117

Notulen Bijzondere ledenvergadering

 de notulen van de afgelopen bijzondere ledenvergadering van 09-10-2017 zijn op te vragen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Persverklaring

Persverklaring_061017

(Plaatsing datum donderdag 21-9-2017)

  Aankondiging Bijzondere leden vergadering: maandag 9-10-2017

In verband met de situatie omtrent de benefiet inkomsten en uitgaven willen wij alle leden  uitnodigen om volledige inzage te geven in alle stukken en onderzoeken die we uitgevoerd en afgelopen week afgerond hebben.

Niet leden en geschorste leden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. als zij aanwezig willen zijn. Het bestuur zal de aanvraag behandelen.

  Agenda:

   Aanvang 20.00 uur, opening voorzitter waarna onderstaande zaken worden besproken.

   Verslag boekencontrole 2013.

   Uitkering familie Nieuwenhuizen.

   Procedure kort geding.

   Financiele consequenties.

  Herziening procederen.

  

Competitie JO8

schema_IC

itenboys in zake Nieuwenhuizen 05-09-2017

Persverklaring Buitenboys in zake Nieuwenhuizen 05-09-2017

Recentelijk werd het huidige bestuur geconfronteerd met berichten over de opbrengst van de benefiet wedstrijd naar aanleiding van het overlijden van Richard Nieuwenhuizen.

De benefietwedstrijd en de financiële afwikkeling hiervan hebben zich afgespeeld begin 2013. Op dat moment waren het huidige bestuur en de huidige kascommissie nog niet aangesteld.

Het huidige bestuur neemt de berichten uiterst serieus en betreurt de ontstane commotie en is een onderzoek gestart naar de financiële afwikkeling van de benefiet wedstrijd.

Dat onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan, waarmee enige tijd is gemoeid, zodat de kwestie op een goede manier kan worden opgelost. Hiermee kan recht gedaan worden aan ieders belangen en gevoelens, waaronder in het bijzonder die van de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen.

Zodra het onderzoek is afgerond, zal er contact worden opgenomen met de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen.

Voetbal technisch nieuws

Beste leden,

Komende maandag 28 augustus zullen ook de trainingen voor de onderbouw (O9,O10,O11,O12,O13) starten. Deze zullen onder leiding staan van Kay van der Klis en onder de eindverantwoordelijkheid van de Voetbaltechnische commissie vallen.

Op maandag 11 september zullen de teams van de mini en interne competitie starten met trainen.

Kay zal ondersteund worden door trainers van Sc Buitenboys, stagiaires en trainers van afgelopen seizoen die ook in het nieuwe seizoen wederom welkom zijn.

Enthousiaste nieuwe trainers kunnen zich aanmelden bij Kay. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Trainingen zullen door de voetbalschool uitgezet worden in overleg met de beschikbare trainers / leiders van de teams. Deze zullen zoveel mogelijk in hun eigen samenstelling trainen.

Scouting

Vanuit de Voetbaltechnische commissie zal Henny Brenker komend seizoen het aanspreekpunt zijn voor de breedtesport teams. Henny is in augustus toegetreden tot de Voetbaltechnische commissie. Naast aanspreekpunt voor de trainingen van de breedtesport zal Henny ook eindverantwoordelijk zijn voor de interne scouting binnen de vereniging. Henny zal een team van 5 scouts aansturen die wedstrijden en trainingen zullen bezoeken van de Buitenboys teams.

Voetbalacademie

In september zal ook de Sc Buitenboys voetbalacademie van start gaan.

Via deze academie willen we spelers van Sc Buitenboys de mogelijkheid bieden om tegen geringe betaling individuele trainingen te volgen op de velden van Sc Buitenboys.

Deze trainingen zullen ook onder de eindverantwoordelijkheid en leiding staan van de Voetbaltechnische commissie. Informatie over start, kosten en tijdstip zullen begin september volgen. Aanmelden kan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Wij hopen op een sportief, gezellig en succesvol seizoen en zien elkaar op de velden van Sc Buitenboys.

Namens de Voetbaltechnische commissie

Henny Brenker

Eric Heyligers

Yearl Tevreden

Peter Bakkereuwenhuizen

nieuwe seizoen

Opstart nieuwe seizoen

 

TRAININGSSCHEMA

Vanaf 17 augustus zal het trainingsschema voor alle teams bekend worden gemaakt.
Hieronder de eerste activiteiten voor de opstart van het nieuwe voetbalseizoen.
Tijden van de informatieavond en opstart van Mini en O8 teams volgen.

       Knipsel

VOUCHER bal en hesje

       

U kunt hier de voucher downloaden: Download

Teamindelingen seizoen 2017-2018

Senioren zaterdag voorlopige indeling
Senioren zondag voorlopige indeling
Veteranen heren voorlopige indeling
Veteranen dames voorlopige indeling
 JO19 voorlopige indeling
JO16 en JO17 voorlopige indeling
JO14 en JO15 voorlopige indeling
JO12 en JO13 voorlopige indeling
JO10 en JO11 voorlopige indeling
JO8 en JO9 voorlopige indeling
Mini voorlopige indeling
G teams voorlopige indeling
Vrouwen/meisjes voorlopige indeling

t        s

         

                        

Contributie komend seizoen via ClubCollect

Best clubleden, 

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie.

Daarom zal vanaf komend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect,

een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op.

Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen

voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen in 3 termijnen.

15 april.

29 april

13 juni.

De kosten voor gespreid betalen neemt Buitenboys voor zijn rekening, wij hebben om die reden de contributie met 1,50 verlaagt.

 

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over.

ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail.

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina

van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen.

Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via iDEAL of automatische incasso.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten

onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunt u vinden op www.clubcollect.com.

 

Vragen kunt u stellen via de link in het systeem.

 

JSF leden die gebruik maken van betaling via het fonds dienen dit ook aan te geven als er ook aankomend seizoen weer gebruik gemaakt gaat worden van het JSF. Wij houden daar dan rekening mee. Geeft u dit gaarne aan in clubcollect bij “stel een vraag”

Ontwikkelingen Buitenboys

Beste leden,                                                      26-02-2017

 

Op regelmatige basis willen wij jullie op de hoogte houden van de

zaken waar wij als bestuur mee bezig zijn om jullie club verder te

ontwikkelen.

Verbouwing:

• Vanaf maandag 13 maart zijn de kleedkamers in ons clubgebouw

   weer bruikbaar voor onze leden. Ze zien er prachtig uit. Alle

   vloeren, muren, plafonds en bankjes zijn opgeknapt.

• De restauratie van onze kantine verloopt zeer voorspoedig. Alle

   ramen zijn vernieuwd. Momenteel is aannemer Belmer bezig met

   het stucwerk en de grondwerkzaamheden van de bar en keuken. 

• De verwachting is dat we eind mei, nog voor onze thuistoernooien,

   het clubgebouw weer volledig kunnen gebruiken.

• We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente en Stichting

   Waarborgfonds Sport voor de financiering van onze aanbouw.

   In verband met een niet kloppend financieel overzicht van

   voorgaande jaren is de aanvraag uitgesteld.

   Met ondersteuning van ons nieuwe administratiekantoor is het

   dagelijks bestuur bezig de financiën overzichtelijk te krijgen

   zodat we in een latere fase onze aanbouw kunnen realiseren.

Contributie inning:

• Club Collect gaat voor ons de contributie inning verzorgen. Er

  komen 3 termijnen om onze leden financieel tegemoet te komen.

  De contributie wordt verlaagd met €1,50 om de kosten, van

  gespreid betalen, niet door te berekenen op onze leden.

• De inning gaat via email en sms verlopen. Hierdoor is het erg

  belangrijk alle juiste contactgegevens van onze leden te hebben.

 

Kascommissie:

• Inmiddels heeft er een gesprek tussen het bestuur en de

  kascommissie plaatsgevonden waarin de kascommissie haar

  bevindingen heeft aangegeven. Tijdens een ALV zal de 

  kascommissie onze leden hierover informeren.

Evenementen:

• 24 maart wordt er een tienkamp voor onze C jeugd georganiseerd. 

• 7 april hebben we een Bingo avond.

• De feestcommissie is bezig met de organisatie van een activiteit

  voor onze D en E jeugd. Binnenkort zullen we hier meer over

  melden.

Het bestuur

Technische commissie